• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Логопедична сторінка

/Files/images/NV2Qs9Uhgic.jpgМакарчук Вікторія Олегівна

вчитель - логопед

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Проблемна тема: "Формування лексико - граматичної сторони мовлення в старших дошкільників із ЗНМ"

Запрошуємо Вас переглянути поради та консультації для батьків та вихователів

/Files/images/lines14.gif


/Files/images/79570196.jpg Основними структурними компонентами
професійної діяльності вчителя – логопеда є:

1. Діагностична діяльність.
2. Складання індивідуальних корекційно-компенсаторних планів роботи.
3. Корекційна робота з виправлення порушень усного мовлення.
4. Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родин до активної
практичної співпраці.
5. Співпраця з психологом, вихователями, музичними керівниками, інстукторами з фізичного виховання, медичними працівниками.
6. Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.

/Files/images/lines14.gif

Пріоритетні завдання логопедичної
корекції:

- подолання порушень усного мовлення;

- розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності;

- формування фонетико - фонематичної, лексико - граматичної сторін мови, зв'язного мовлення;

- формування комунікативних умінь;

- розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики;

- вироблення навичок свідомого сприймання та розуміння зверненого мовлення;

- розвиток просодичної сторони мовлення (темп, ритм, тембр, сила голосу);

- розвиток психічних процесів (пам’яті, мислення, уваги).

У логопедичній роботі з дітьми широко використовую різні види терапії: казкотерапії, музикотерапія, арттерапії.

/Files/images/logopedtab.gif

/Files/images/lines14.gif

Форми роботи:

1. Фронтальні заняття;
2. Підгрупові заняття;
3. Індивідуальні заняття.

/Files/images/animatsii/7254.gif

Кiлькiсть переглядiв: 94